SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

Panells

CALMESA fabrica bàsicament dos tipus de panells, un de trapezoïdal i un altre en Zig-Zag.

1. Panells de xapa plegada en forma trapezoïdal utilitzat principalment per a emmagatzematge de cereals.

2. Panells de xapa plegada en forma de Zig-Zag utilitzat per a emmagatzematge de tot tipus de productes incloent les farines. És el tipus de panell més utilitzat a les fàbriques de pinsos i farines. Aquest panell té una gran inclinació de plegat per evitar les retencions del producte emmagatzemat.

Tremuges

Calmesa, fabrica els següents tipus de tremuges:

1. Piramidal amb 8 cares per facilitar el buidatge del producte emmagatzemat.
2. Troncocòniques orientables per facilitar la disposició de la mecanització del buidatge.

Sitges

Les sitges metàl·liques que construïm són quadrades o rectangulars, aconseguint així el màxim aprofitament de l’espai disponible. Aquestes sitges poden servir, entre d’altres, per a emmagatzematge de: Productes granulars (Cereals),
– Productes pulverulents (Farines),
– Roques industrials (guix, etc, …),
– Minerals

Taller

El nostre taller disposa de:

3.200 m2 destinats a la fabricació
1.600 m2 destinats al magatzematge
300 m2 destinats a pintura.

Més infotmació