SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

TREBALLS REALITZATS EN LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Descobreix els nostres projectes i serveis

Enginyeria

El nostre departament de enginyeria està format per professionals qualificats i en continua formació amb una amplia experiència en el sector, per a oferir als nostres clients la solució més adient a les seves necessitats. El nostre equip desenvolupa els projectes fent ús del software més avançat.

Veure més informació

Fabricació

En les nostres instal·lacions el nostre equip plenament qualificat i homologats, treballa dia a dia en la fabricació dels elements de les estructures d’acord amb les estrictes normes de qualitat en cada pas del projecte per al compliment de la normativa.

Muntatge

Calmesa té un equip de muntadors completament formats i sempre treballant sota les estrictes normes de Seguretat i Salut en el muntatge de les Estructures Metàl·liques i Sitges.

QUÈ FEM?

Descobreix els nostres projectes i serveis

CONTACTI AMB NOSALTRES

Posem a la seva disposició la nostra experiència i coneixements tècnics per a oferir-los la solució més apropiada a les seves necessitats.

QUALITATCALMESA

Actualment Calmesa posseeix el Certificat de conformitat del control de producció en fàbrica (Classe d’Execució EXC4)